HVEM KAN SØGE

I ovennævnte fond uddeles der hvert år, sædvanligvis i juni måned, legater til ansøgere og formål, der opfylder fondsfundatsens betingelser.

Fondets formål er at anvende midler med henblik på at støtte økonomisk trængte jurastuderende, matrikuleret ved universiteter i Danmark og færdiguddannede jurister, uanset arbejdsområde.

Studerende/færdiguddannede jurister med tilknytning til Aalborg har førsteret til at modtage legater.

Videre er det Fondets formål at støtte øvrige studerende, der er matrikuleret ved universiteter i Danmark.

Den økonomiske støtte gives til de pågældende personer med henblik på disses videreuddannelse i Danmark eller i udlandet.

Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end kr. 5.000,00.

Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studielegater skal dokumentere at være optaget på et universitet eller lignende læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt i tilfælde, hvor der ikke er tale om studierejse men om et konkret forskningsprojekt. Der ydes ikke støtte til grupperejser.

Ansøgningen til Fondet skal være indsendt senest den 1. juni i det år, hvor der ansøges om et legat.